Brazil

Nielsen BookData w Polsce

Nielsen BookData świadczy szereg usług dla polskiego rynku książki.

Pomiar sprzedaży BookScan 

Serwis Nielsen BookScan działa w Polsce od 2019 roku i zapewnia ciągły pomiar sprzedaży detalicznej książek w Polsce oparty na danych zbieranych z elektronicznych punktów sprzedaży (kas fiskalnych). Ilość egzemplarzy i wartość sprzedaży dla każdego numeru ISBN są zbierane ze sklepów fizycznych i internetowych i następnie są agregowane i wykorzystywane do tworzenia zestawień sprzedaży. W przeciętnym tygodniu śledzona jest sprzedaż ponad 80 000 pojedynczych tytułów (numerów ISBN). Wynikowy pomiar rynku ujawnia długo- i krótkoterminowe trendy konsumenckie. 

Dane Nielsen BookScan są dostarczane za pośrednictwem internetowej platformy analityki biznesowej, pozwalającej na filtrowanie danych według różnych kryteriów, w zależności od potrzeb.

Sprzedawcy detaliczni mogą podejmować trafne decyzje dotyczące najodpowiedniejszych tytułów do wystawienia do sprzedaży, mogą ograniczać zatowarowanie mniej istotnych tytułów redukując koszty magazynowania i zwrotów, mogą też śledzić poziom średniej ceny detalicznej faktycznie występującej na rynku dla każdego tytułu (numeru ISBN) i średni poziom rabatów detalicznych.

Wydawcy mogą podejmować skuteczne decyzje dotyczące wydawania nowych tytułów oraz dodruków tytułów już wydanych dysponując wczesnymi i dokładnymi informacjami o tym, ile egzemplarzy z każdego tytułu (numeru ISBN) zostało faktycznie sprzedanych klientom i po jakiej średniej cenie detalicznej (a nie informacjami o poziomie zamówień hurtowych).

Detalistów prowadzących sprzedaż książek prosimy o kontakt z nami, możecie skorzystać z wdrożenia na rynku książki w Polsce światowego standardu. Jest to BEZPŁATNE i ANONIMOWE. W zamian za przekazanie do Nielsen BookScan własnych danych o sprzedaży otrzymają Państwo standardowe, kompleksowe i powtarzalne dane dotyczące całości pomiaru BookScan w Polsce dostarczane na tej samej platformie, na której działa 12 krajów prowadzących BookScan.

Więcej informacji może udzielić Matt Mansfield matthew.mansfield@nielseniq.com oraz Renek Mendruń: renek.mendrun.consultant@nielseniq.pl